Beiratkozás
Elsősök beiratkozása a 2019/2020-as tanévre:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00
2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00
FELHÍVÁS A Dunakeszi Tankerületi Központ fenntartásában működő  Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába történő beíratásra
Gödöllői Járási Hivatal Hirdetmény általános iskolai beiratkozás rendjéről

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok
Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról                                        Nyilatkozat az etika, hit- és erkölcstan
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Elektronikus beiratkozás         Tájékoztató az online beiratkozásról
KLAPKALANDOZÁS március 23. szombat és április 5. péntek

 ismerkedés, játék,  kötetlen beszélgetés a Klapkában


Beiskolázási körzetek